Цаг Уур, Орчны Шинжилгээний Газар

Бодит хугацааны цаг агаарын төлөв байдал

(Цаг уурын автомат станцын 15 минут тутмын мэдээ)

Сонголт Буулгалт Зураг График Хүснэгт
Агаарын температур дар дар дар --
Агаарын харьцангуй чийг дар дар дар --
Далайн түвшинд шилжүүлсэн даралт дар дар дар --
Салхины зүг, хурд дар дар дар --
Бүх элемент дар -- дар дар
Буцах Үндсэн цэс