Цаг Уур, Орчны Шинжилгээний Газар

HIMAWARI-8 хиймэл дагуулын үүлний хөдөлгөөнт зураг

Үүлний зураг (HIMAWARI-8, IR, 2km) (12цаг)
Үүлний зураг (HIMAWARI-8, Water Vapor, 2km) (12цаг)
Үүлний зураг (HIMAWARI-8, Natural Color, 2km) (12цаг)
Үүлний зураг (HIMAWARI-8, Air mass, 2km) (12цаг)
Үүлний зураг (HIMAWARI-8, Day Convection, 2km) (12цаг)
Үүлний зураг (HIMAWARI-8, Night Microphysics, 2km) (12цаг)
Үүлний зураг (HIMAWARI-8, Dust, 2km) (12цаг)
Үүлний зураг (HIMAWARI-8, Visible, 500m) (12цаг)
Үүлний зураг (HIMAWARI-8, True Color, 1km) (3цаг)
Буцах Үндсэн цэс